Jeugdcategorieën (vanaf 7 jaar)

Jeugdcategorieën (van 7 tem 13 jaar)
Aansluiting mogelijk vanaf de dag dat kinderen 7 jaar worden en enkel tijdens de aansluitingsperiode van de club (april en september)

Vanaf woensdag 15 september 2021 kunnen nieuwe jeugdatleten 3x gratis komen uitproberen.

Jeugdsportcoördinator: Sebastien Decocker (decocker.sebastien@gmail.com )

Jeugdtrainers

Anita Steer

Jean Vrancken

Ellen Vanhixe

Nathalie Baert

David Rubben

Goedele Vanneste

Lore Mylle

Delphine Roels

Martha Mylle

Wintertrainingen (november – maart)
Woensdag  16u00 – 17u30
Zondag        10u00 – 11u30

Zomertrainingen (april – oktober)
Woensdag   16u00 – 17u30   (juli en augustus: 17u30 tot 19u00)
Zondag          10u00 – 11u30
Vrijdag           17u30 – 19u00   uitdiepingstraining vanaf 1ste jaars miniem en na selectie *

* extra uitdiepingstraining voor wedstrijdatleetjes vanaf 1ste jaars miniem
Voorwaarden tot deelname aan deze training:
In de winter minimaal 3 individuele wedstrijden meedoen indoor of veldlopen
(aflossingen tellen niet mee) + in de zomer aan minimaal 5 individuele
wedstrijden deelnemen.

Locatie :  J. Verhellestadion – Torhoutsesteenweg 584 – Oostende

Overzicht categorieën

Een nieuwe indeling van de groepen gebeurt vanaf 1 oktober.

  1. Benjamins (2de en 3de leerjaar) = Bewegingsschool
    Algemene beweeglijkheid (lenigheid -coördinatie – snelheid – uithouding)
  2. Pupillen (4de en 5de leerjaar) = AtletiekschoolAlgemene beweeglijkheid (lenigheid – coördinatie – uithouding – snelheid)
  3. Miniemen (6de leerjaar – 1ste middelbaar) = AtletiekinitiatieAlgemene beweeglijkheid

Voor het komende atletiekseizoen (2021-2022) behoren onderstaande geboortejaren tot bijhorende categorieën.

Benjamin: 2014 – 2013
Pupil: 2012 – 2011
Miniem: 2010 – 2009

Algemeen binnen de Jeugd

Nieuw aangesloten atleten
Nieuw aangesloten atleten starten steeds in de categorie waar zij normaal toe behoren volgens hun leeftijd. Na de eerste 3 trainingen is er een korte evaluatie van de atleet en kan de trainerscoördinator beslissen in welke categorie de atleet definitief mag meetrainen. Dit kan evenwel maximaal slechts 1 categorie lager zijn dan zijn leeftijd. Dus een leeftijd miniem kan nooit bij de benjamins meetrainen. Terug intreden bij de categorie identiek aan de leeftijd is bij positieve progressie steeds mogelijk tijdens het seizoen.

Criterium overgang naar volgende groep (binnen benjamins – pupillen – miniemen)

Normaal gezien gaat een atleet over naar een volgende groep volgens leeftijd. IN sommige gevallen indien de overgangsnorm niet gehaald wordt of de atleet not niet voldoende rijp is om naar een volgende trainingsgroep over te gaan kan het trainersteam beslissen om de atleet nog een extra jaar in een lagere groep te laten trainen.

Vervroegde overgang naar hogere trainingsgroep (binnen benjamins – pupillen – miniemen) 

Criteria:

  • Top 5 Belgische ranglijst in min 2 disciplines, de nodige maturiteit, de fysiologische ontwikkeling en motivatie
  • Op advies van de betrokken trainer en jeugdsportcoördinator en na het akkoord van het bestuur