Verzekering

Via de federatie heeft de club een ongevallenverzekering afgesloten voor alle leden bij de bondsverzekeraar Ethias.

ZEER BELANGRIJK: De leden zijn slechts verzekerd zodra ze zijn ingeschreven in het ledenregister van de Vlaamse atletiekliga (VAL) (= start- of jogvergunning)

WAT MOET U DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL

U werd slachtoffer van een sportongeval waarvoor verzekeringsmaatschappij ETHIAS optreedt als verzekeraar. Lees deze richtlijnen aandachtig. Een strikte toepassing ervan is vereist om uw dossier vlot af te handelen. De polissen zijn ter inzage op de website van de VAL (http://www.val.be/?mnuid=289) of op het Hermes-secretariaat.

Aangifteformulier

1. Ieder acuut lichamelijk letsel, veroorzaakt tijdens een sportactiviteit in Hermes atletiekclub-verband valt onder de toepassing van de verzekering tegen sportongevallen.

2. Het verzekeringscontract, afgesloten door de Vlaamse atletiekliga v.z.w. voorziet in de terugbetaling van het verschil tussen enerzijds de medische en farmaceutische onkosten en anderzijds de tegemoetkoming van het ziekenfonds (RIZIV-barema).

3. De aangifte gebeurt door HCO via het extranet van ETHIAS. Neem dus zo snel mogelijk (en in elk geval binnen de zes dagen) contact op met de clubverantwoordelijke: Benny CLOET benny.cloet@telenet.be

4. Je kunt ook gebruik maken van het invulformulier voor ongevallen onder de knop interactief of vraag een formulier aan één van de trainers . In elk geval dienen deze documenten binnen de zes dagen te worden afgegeven  bij de clubverantwoordelijke (Benny Cloet). Teneinde uw dossier niet te vertragen is het ook zeer belangrijk dat uw aangifteformulier – vóór u deze overmaakt – volledig is ingevuld:

Pag 1 en 2: vakje 2 t.e.m. 7: door het slachtoffer (of door de ouders);

Pag 3: in te vullen en te ondertekenen door het slachtoffer (of door de ouders);

Pag 4: door de behandelende geneesheer.

5. Na ontvangst van het aangifte bezorgt ETHIAS u het dossier-nummer. Alle verdere correspondentie gebeurt rechtstreeks tussen u en ETHIAS (NIET meer via de club of de VAL). 

Een strikte toepassing van deze richtlijnen is vereist om uw dossier vlot af te handelen! BELANGRIJK – Breng je ongevallenverzekering tijdig in orde! (aansluitingskaart + lidgeld)