Verzekering

Ongevallenverzekering

Via de federatie heeft de club een ongevallenverzekering afgesloten voor alle leden bij de bondsverzekeraar Ethias.

Zeer belangrijk: De leden zijn slechts verzekerd zodra ze zijn ingeschreven in het ledenregister van de Vlaamse Atletiekliga (VAL). Dwz van zodra ze over een start-of jogvergunning beschikken. Zorg dus dat je tijdig je lidmaatschap in orde brengt! 

Wat doen bij een sportongeval?

Werd je slachtoffer van een sportongeval (acuut lichamelijk letsel) veroorzaakt tijdens een sportactiviteit in HERMES atletiek-clubverband? Lees onderstaande richtlijnen aandachtig zodat jouw dossier vlot afgehandeld kan worden.

1) Vul het aangifteformulier in.

Pagina 1 en 2, Puntje 2 – 7 door de atleet of ouders in te vullen
Pagina 3 door de atleet of ouders in te vullen en ondertekenen
Pagina 4 door de behandelende geneesheer in te vullen

2) Bezorg het aangifteformulier binnen de 6 dagen na het sportongeval aan de clubverantwoordelijke Benny Cloet via benny.cloet@telenet.be

3) Na ontvangst van de aangifte, ontvang je een dossiernummer van Ethias. Alle verdere correspondentie gebeurt hierbij verder tussen jou en Ethias (niet meer via de club of de VAL).

Wat wordt er gedekt?

1) Elk acuut lichamelijk letsel, veroorzaakt tijdens een sportactiviteit in Hermes atletiek-clubverband valt onder de toepassing van de verzekering tegen sportongevallen. 

2) Het verzekeringscontract, afgesloten door de Vlaamse atletiekliga v.z.w. voorziet in de terugbetaling van het verschil tussen enerzijds de medische en farmaceutische onkosten en anderzijds de tegemoetkoming van het ziekenfonds (RIZIV-barema).

3) De polissen zijn ter inzage op de website van de VAL of op het Hermes-secretariaat.