Trainingsgroepen

Een atletiekseizoen loopt van 1 november tot 31 oktober, opgesplitst in een winterseizoen (1/11 > 31/3 veldlopen) en een zomerseizoen (1/4 > 31/10 piste).

Een nieuwe indeling van de groepen gebeurt vanaf 1 oktober.

Jeugd

BENJAMINS (2de en 3de leerjaar) = BEWEGINGSSCHOOL
Algemene beweeglijkheid (lenigheid-coördinatie-snelheid-uithouding)

Een 2dejaars benjamin moet om over te gaan naar de pupillen 10min of 2000m kunnen lopen zonder onderbreking. Dit is een controleerbare loopnorm.

Kennismaken met sprint, ver, hoog, hockey, kogel, aflossingen.

Spelend atletiek leren en af en toe een wedstrijd om te proeven van wedstrijdatletiek. Wedstrijden zijn deze van het Leeuwtjescriterium waar een clubtrainer aanwezig zal zijn.

PUPILLEN (4de en 5de leerjaar) = ATLETIEKSCHOOL
Algemene beweeglijkheid (lenigheid-coördinatie-uithouding-snelheid)

Een 2dejaars pupil moet om over te gaan naar de miniemen 15min of 3000m kunnen lopen zonder onderbreking.

Kennismaking met alle technische nummers :
Sprint: startblokken-snelheid-reactiesnelheid
Horden: techniek van de beweging in deelfragmenten
Hockey/Speer: impulspas/aanloop, afworp, techniek in deelfragmenten
Hoog/ver: aanloop, afsprong, techniek in deelfragmenten
Kogel: vereenvoudigde aanloopvormen/schuifbeweging, afworp, techniek
in deelfragmenten
Discus: vereenvoudigde aanloopvormen/draaibeweging, afworp, techniek
in deelfragmenten
Aflossing: techniek

Vaste wedstrijdplanning van de club uit (Leeuwtjescriterium, Beker van Vlaanderen, PK, PK – aflossingen ) met aanwezigheid van een clubtrainer.

MINIEMEN (6de leerjaar-1ste middelbaar) = ATLETIEKINITIATIE
Algemene beweeglijkheid

Een 2dejaars miniem moet om over te gaan naar de cadetten 20min of 4000m kunnen lopen zonder onderbreking.

Basiskennis van alle technische nummers verder verfijnen via de leerlijnen.

Vaste wedstrijdplanning van de club uit (Leeuwtjescriterium, Beker van Vlaanderen, PK, PK – aflossingen) met aanwezigheid van een clubtrainer. Eerste selectie door trainers + atleet om door te stromen naar de cadettengroep.

Nieuw aangesloten atleten starten steeds in de categorie waar zij normaal toe behoren volgens hun leeftijd. Na de eerste 3 trainingen is er een korte evaluatie van de atleet en kan de trainerscoördinator beslissen in welke categorie de atleet definitief mag meetrainen, dit kan evenwel maximaal slechts 1 categorie lager zijn als de leeftijd (dus een leeftijd miniem kan nooit bij de benjamins meetrainen)

Terug intreden bij de categorie identiek aan de leeftijd is bij positieve progressie steeds mogelijk tijdens het seizoen (als de categorie lager was als de leeftijd)

Criterium overgang naar volgende groep (binnen benjamins – pupillen – miniemen)

Normaal gezien gaat een atleet over naar een volgende groep volgens leeftijd. In sommige gevallen indien de overgangsnorm niet gehaald wordt of de atleet nog niet voldoende rijp is om naar een volgende trainingsgroep over te gaan kan het trainersteam beslissen om de atleet nog een extra jaar in een lagere groep te laten trainen.

Vervroegde overgang naar hogere trainingsgroep (binnen benjamins – pupillen – miniemen)

Enkel voor getalenteerde en gemotiveerde atleetjes.

Criteria:
– Top 5 Belgische ranglijst in minimum 2 disciplines, de nodige maturiteit, de   fysiologische ontwikkeling en grote motivatie.
– Op advies van betrokken trainer en jeugdsportcoördinator, en na akkoord van het bestuur.

CADETTEN EN SCHOLIEREN

CADETTEN (2de en 3de middelbaar) = LEREN TRAINEN
SCHOLIEREN (4de en 5de middelbaar) = TRAINEN VOOR OMVANG

Vanaf de leeftijd van cadetten (2de en 3de middelbaar) en scholieren (4de en 5de middelbaar) worden de trainingsgroepen ingedeeld in twee groepen:
1. een recreatiestructuur (RECREATIE oriëntatiegroep)
2. een competitiestructuur (WEDSTRIJD oriëntatiegroep)

RECREATIE ORIENTATIEGROEP (recreatieve atleten)

Tot deze groep horen cadetten en scholieren die geen wedstrijden willen doen, zich minder in technische nummers wensen te specialiseren of recreatief atletiek willen beoefenen.

Ook nieuwe atleten starten in deze groep.

Hier wordt er aan de basisconditie gewerkt en worden de verschillende basistechnieken aangeleerd. Het doel van deze groep is jongeren samen op een aangename wijze te laten sporten.

We proberen wel zoveel mogelijk jongeren te motiveren om aan te sluiten bij de wedstrijd oriëntatiegroep. Indien de jongere voldoende gemotiveerd is, wedstrijden wil doen en over voldoende basiscapaciteiten beschikt kan hij of zij overstappen naar deze groep. Dit steeds na overleg met de betreffende trainers.

Twee trainingen per week: woensdag en op zondag:
WOE: Disciplinetraining bij de disciplinetrainers
ZON:  Algemene loop-of sprinttraining samen met de wedstrijd-oriëntatiegroep

WEDSTRIJD ORIENTATIE GROEP (wedstrijdatleten)

Tot deze groep horen gemotiveerde atleten die op regelmatige basis aan een wedstrijd wensen deel te nemen (minimum 5 individuele wedstrijden in de zomer) en reeds over atletiekervaring beschikken of voldoende talent hebben om bij het niveau van deze groep aan te sluiten.

Er wordt van de atleten verwacht dat ze voldoende gemotiveerd zijn om aan 3 trainingen/week deel te nemen. Een afwijking van het volgen van 3 trainingen/week is enkel mogelijk mits akkoord van de trainers.

Verplichte deelname aan de Beker van Vlaanderen voor Cad/Schol bij selectie.

Drie trainingen per week:
WOE: Algemene basistraining (Sandra )
VRIJ:  Cadetten : Roulatiesysteem in de verschillende disciplinegroepen en in       functie van de wedstrijdplanning
Scholieren : Discipline te bepalen naar voorkeur atleet en in functie van de  wedstrijdplanning.
ZO: Algemene looptraining (Sandra/Marc)

De trainings- en wedstrijdplanning wordt opgesteld door de trainster (Sandra). Periodiek wordt elke atleet individueel besproken tijdens de trainersvergadering.

Getalenteerde scholieren die al voor een discipline gekozen hebben (talent, motivatie, wedstrijdresultaten = top 20 nationale ranglijsten outdoor op een specifiek nummer) kunnen al aan een disciplinegroep toegewezen worden (zie junior en ouder) en hier dan ook al hun trainingen in afwerken.
Dit kan op advies van betrokken trainers en de sportcoördinator, en na akkoord van het bestuur.

Start to Run

Hermes Atletiekclub Oostende vzw (HCO) organiseert enkel “5 up to 10 km”

Deze gaat door elke zondag door op hetJ. Verhellestadion – Torhoutsesteenweg 584 te Oostende, en dit elke zondag van 10u00 tot 11u30.

Meer info bij Raymond De Leeuw: 059/70 97 80 of de zondagmorgen om 10u00 op het J. Verhellestadion


Recreanten

Het aanbod is gericht op lopers die op recreatieve wijze hun conditie op peil wensen te houden door op een ontspannen manier minstens éénmaal per week te lopen, en die vlot 5 à 10 km aankunnen aan een tempo van 10 ~ 12 Km per uur.

In functie van je objectieven en evtl. vrije tijd kun je in de loop van de week deze training op eigen initiatief aanvullen met één of meerdere duurlopen. Elke eerste zondag van de maand wordt de looptraining aangevuld met een lichte intervaltraining.

Elke zondag verzamelen we om 10u00 in het J. Verhellestadion.

Na een korte gemeenschappelijke opwarming vertrekken we in groep voor de diverse omlopen. We blijven maximaal samen tot in Stene. Buiten het
J. Verhellestadion loopt ieder op eigen verantwoordelijkheid en is de verkeerscode is van toepassing. Ieder kan elk zijn afstand kiezen en zijn eigen tempo aanhouden (evtl op je eigen vooropgestelde hatslagzone).

De omlopen (5.000 m, 7.100 m, 7.550 m, 9550 men 10850 m) kun je hier consulteren.

Meer info bij Jean-Marie De Schrijver

Belangrijke informatie: Buiten het J. Verhellestadion loopt ieder op eigen verantwoordelijkheid en is de verkeerscode strikt van toepassing.

Masters

Het aanbod is gericht op:
– oud competitielopers die nog eens graag de “benen strekken” – lees lopen in wat hoger tempo onder de vorm van intervaltraining – en dit zonder deel te nemen aan competitie.
– lopers & loopsters die zich gericht voorbereiden op een deelname Oostends loopcriterium.

Deze lopers kunnen aansluiten bij de groep recreanten (zie hierboven) of bij de groep afstandlopers – groep M.

Tijdens de training kan elk zijn eigen tempo aanhouden (evtl op je eigen vooropgestelde hatslagzone). Er zijn lopers die er wekelijks zijn, sommigen komen er maandelijks.

Ben je ouder dan 40 of heb je lang niet gesport, dan is een medisch onderzoek sterk aangeraden.

Hermes atletiekclub Oostende vzw kan er prat op gaan dat vrijwel alle trainers een schitterend atletiekpalmares hebben of tot de besten van de Vlaamse atletiektrainers behoren. Het zijn mensen die een diploma licentiaat of regent LO op zak hebben of een trainersopleiding atletiek volgden. Verscheidene onder hen zijn ook federaal trainer en begeleiden nationale atletiektoppers.

Het lidgeld voor recreatieve lopers voor een volledig atletiekseizoen (1 november t.e.m. 31 oktober) bedraagt 90 EUR (incl verzekering en startnummer), te storten op rekening 001-2982887-19 (BE39 0012 9828 8719 / BIC GEBABEBB) van Hermes atletiekclub Oostende vzw.

Belangrijke informatie: Buiten het J. Verhellestadion loopt ieder op eigen verantwoordelijkheid en is de verkeerscode strikt van toepassing.