HCO-huishoudelijk regelment

1. Het preventief sportmedisch onderzoek

Een jaarlijks preventief sportmedisch onderzoek niet verplicht bij het aanvragen van de vergunning bij de VAL maar het wordt wel sterk aangeraden bij…

 • Atleten die met hun sportcarrière beginnen;
 • Atleten die intensief aan competitieatletiek doen;
 • Mannelijke atleten ouder dan 40 jaar en vrouwelijke atleten ouder dan 50 jaar
 • Atleten met chronische aandoeningen zoals diabetes, astma, reuma,…;
 • Atleten waar plotse dood met cardiale oorzaak in de familie voorkomt;
  – Iedereen die al dan niet bij inspanningen last heeft van hartkloppingen, pijn of beklemming op de borst, duizeligheid of bewustzijnsverlies
 • Mensen met 2 of meer cardiovasculaire risicofactoren roken, hoge bloeddruk, te veel cholesterol, verhoogd bloedsuikergehalte.
  Contacteer jouw huisarts voor meer informatie

CONTACTEER UW HUISARTS VOOR MEER INFORMATIE

2. De (nieuwe) wet voor vrijwilligers

Tot in het recent verleden ontbrak een algemeen duidelijk en coherent vrijwilligersstatuut. Trainer of begeleider zijn in een sportclub, of meehelpen bij clubmanifestaties, het zijn maar enkele voorbeelden van taken die vrijwilligers invullen.

De nieuwe vrijwilligerswet heeft hierin verandering gebracht. Ze wou een allesomvattend regelgevend kader creëren voor vrijwilligers en bevat onder meer nieuwigheden op het vlak van de aansprakelijkheid en verzekeringen. Op 29.8.2005 werd de Wet betreffende de rechten van de vrijwilligers dd 3.7.2005 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het vrijwilligerswerk in niet vrijblijvend. Het houdt een aantal engagementen in, zowel vanwege de vrijwilliger als vanwege de organisatie die het vrijwilligerswerk inricht.

1. Gegevens organisatie

 • Naam organisatie : Hermes Atletiekclub Oostende vzw (HCO);
 • Juridisch statuut : vereniging zonder winstoogmerk – OndernemingsNr: 474623374.
  De statuten zijn neergelegd bij de griffie v/d rechtbank van Koophandel van Brugge – zetel Oostende op 06 april 2005 (verschenen op 14 april 2005 in B.S., en te consulteren op http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tsv_sum_a_n.htm);
 • Maatschappelijke zetel: De zetel van de vereniging is gevestigd in het J. Verhellestadion, Torhoutsesteenweg 584, 8400 Oostende en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oostende;
 • De vereniging stelt zich tot doel: het behartigen en het bevorderen van elke sportbeoefening in het algemeen, en in het bijzonder de atletieksport. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

 

2. Verzekeringen:
De Vlaamse Atletiekliga (VAL) en haar aangesloten leden zijn verzekerd bij verzekeringsmaatschappij “Ethias”

 • HCO heeft – via de VAL- een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie;
  Naam verzekeringsmaatschappij : Ethias – Polis nummer 45.105.979 of Polis nummer 45.045.885;
 • Bovenstaande verzekering voorziet eveneens een verzekering: lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteiten, evenals rechtsbijstand.
  Naam verzekeringsmaatschappij : Ethias – Polis nummer 45.105.979 of Polis nummer 45.045.885;
 • Meer info: http://www.val.be/?mnuid=289

3. Onkostenvergoedingen
In een aantal gevallen wordt aan de vrijwilliger- afhankelijk de aard en de duur van de prestatie een onkostenvergoeding toegekend. Deze wordt vóór de prestatie aan de vrijwilliger gemeld. In een aantal gevallen betaalt de organisatie een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte onkosten waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd.


4. Geheimhoudingsplicht
De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.


5. Aansprakelijkheid
De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger (zie ook punt 2 hiervoor).