Algemene visie oriëntatie

CADETTEN EN SCHOLIEREN

CADETTEN (2de en 3de middelbaar) = LEREN TRAINEN
SCHOLIEREN (4de en 5de middelbaar) = TRAINEN VOOR OMVANG 

Vanaf de leeftijd van cadetten (2de en 3de middelbaar) en scholieren (4de en 5de middelbaar) worden de trainingsgroepen ingedeeld in twee groepen:
1. een recreatiestructuur (RECREATIE oriëntatiegroep)
2. een competitiestructuur (WEDSTRIJD oriëntatiegroep)

RECREATIE ORIENTATIEGROEP (recreatieve atleten) 

Tot deze groep horen cadetten en scholieren die geen wedstrijden willen doen, zich minder in technische nummers wensen te specialiseren of recreatief atletiek willen beoefenen

Ook nieuwe atleten starten in deze groep. 

Hier wordt er aan de basisconditie gewerkt en worden de verschillende basistechnieken aangeleerd. Het doel van deze groep is jongeren samen op een aangename wijze te laten sporten. 

We proberen wel zoveel mogelijk jongeren te motiveren om aan te sluiten bij de wedstrijd oriëntatiegroep. Indien de jongere voldoende gemotiveerd is, wedstrijden wil doen en over voldoende basiscapaciteiten beschikt kan hij of zij overstappen naar deze groep. Dit steeds na overleg met de betreffende trainers. 

Twee trainingen per week: woensdag en op zondag:
WOE: Disciplinetraining bij de disciplinetrainers
ZON:  Algemene loop-of sprinttraining samen met de wedstrijd-oriëntatiegroep  

WEDSTRIJD ORIENTATIE GROEP (wedstrijdatleten) 

Tot deze groep horen gemotiveerde atleten die op regelmatige basis aan een wedstrijd wensen deel te nemen (minimum 5 individuele wedstrijden in de zomer) en reeds over atletiekervaring beschikken of voldoende talent hebben om bij het niveau van deze groep aan te sluiten. 

Er wordt van de atleten verwacht dat ze voldoende gemotiveerd zijn om aan 3 trainingen/week deel te nemen. Een afwijking van het volgen van 3 trainingen/week is enkel mogelijk mits akkoord van de trainers. 

Verplichte deelname aan de Beker van Vlaanderen voor Cad/Schol bij selectie. 

Drie trainingen per week:
WOE: Algemene basistraining (Sandra )
VRIJ:  Cadetten : Roulatiesysteem in de verschillende disciplinegroepen en in       functie van de wedstrijdplanning
Scholieren : Discipline te bepalen naar voorkeur atleet en in functie van de  wedstrijdplanning.
ZO: Algemene looptraining (Sandra/Marc) 

De trainings- en wedstrijdplanning wordt opgesteld door de trainster (Sandra). Periodiek wordt elke atleet individueel besproken tijdens de trainersvergadering. 

Getalenteerde scholieren die al voor een discipline gekozen hebben (talent, motivatie, wedstrijdresultaten = top 20 nationale ranglijsten outdoor op een specifiek nummer) kunnen al aan een disciplinegroep toegewezen worden (zie junior en ouder) en hier dan ook al hun trainingen in afwerken.
Dit kan op advies van betrokken trainers en de sportcoördinator, en na akkoord van het bestuur.

Coördinatie Cadetten/Scholieren:  Sandra Stals