Algemene visie jeugd

ALGEMENE VISIE JEUGDATLETIEK HCO

Algemene doelstelling:

Onze jongste atleten dienen vooral plezier te beleven aan het sporten. Inderdaad. Atletiek is sport… sporten is tof… dus atletiek is tof! Vanuit deze uitgangspositie kan de jeugdopleiding gestart worden. Bij Hermes Atletiek Oostende kunnen jongeren terecht vanaf 6 jaar (eerste leerjaar). Vanuit een speelse aanpak leren jongeren ontdekken wat hun lichaam kan, maar ook wat hun lichaam niet (of nog niet) kan. Geleidelijk aan leren ze hun eigen kunnen inschatten. Ze leren samen sporten, samen plezier maken, samen uitdagingen aangaan en uiteindelijk samen winnen of … verliezen.

Vanaf de leeftijd van 7 jaar kunnen onze jeugdatleten deelnemen aan officiële wedstrijden. Beetje bij beetje leren zij het competitieve aspect van de sport kennen. Zowel tijdens het winter – als zomerseizoen worden in de regio wedstrijden georganiseerd. Het breken van een “persoonlijk record”, het winnen van een natura prijs of zelfs een medaille maakt het plezier van de kinderen alleen maar groter. Zij leren ook omgaan met verlies. Trainingsvriendjes worden tijdens een wedstrijd plots “concurrenten”… Atletiek is meer dan enkel sporten. Het draagt bij tot een ruimere persoonlijkheids- en karaktervorming. Kinderen leren offers brengen en inspanningen leveren om nadien de vruchten te plukken.

Wat willen we zeker niet:

Doorgedreven fysieke training op jeugdige leeftijd met als doel het maximale qua prestaties halen. Dat is roofbouw plegen op het lichaam van de kinderen. Atletiek is, in tegenstelling tot sommige andere sporten zoals turnen, een late sport. Hiermee bedoelen we dat de top maar bereikt wordt op een leeftijd tussen 25 en 30 jaar. Dus tijd genoeg om rustig op te bouwen. Onze jeugd is een investering voor de toekomst van de club. Dus geen te lange duurtrainingen en zware weerstandstrainingen, beter korte snelheidstrainingen en speelse duurvormen. De 2 clubtrainingen per week volstaan en het is zeker niet nodig om thuis nog ‘bij te trainen’. 

Ook het aantal wedstrijden bij de jeugd beperken we. Zie wedstrijdkalender HCO. Het is de taak van de trainers om een verantwoord uitgebalanceerd wedstrijdprogramma samen te stellen. Deelnemen aan niet geprogrammeerde wedstrijden gebeurt best in overleg met je trainer.

INDELING TRAININGSGROEPEN

Een atletiekseizoen loopt van 1 november tot 31 oktober, opgesplitst in een winterseizoen (1/11 > 31/3 veldlopen) en een zomerseizoen (1/4 > 31/10 piste).

Een nieuwe indeling van de groepen gebeurt vanaf 1 oktober.

BENJAMINS (2de en 3de leerjaar) = BEWEGINGSSCHOOL
Algemene beweeglijkheid (lenigheid-coördinatie-snelheid-uithouding)

Een 2dejaars benjamin moet om over te gaan naar de pupillen 10min of 2000m kunnen lopen zonder onderbreking. Dit is een controleerbare loopnorm. 

Kennismaken met sprint, ver, hoog, hockey, kogel, aflossingen. 

Spelend atletiek leren en af en toe een wedstrijd om te proeven van wedstrijdatletiek. Wedstrijden zijn deze van het Leeuwtjescriterium waar een clubtrainer aanwezig zal zijn. 

PUPILLEN (4de en 5de leerjaar) = ATLETIEKSCHOOL
Algemene beweeglijkheid (lenigheid-coördinatie-uithouding-snelheid)

Een 2dejaars pupil moet om over te gaan naar de miniemen 15min of 3000m kunnen lopen zonder onderbreking. 

Kennismaking met alle technische nummers :
 Sprint: startblokken-snelheid-reactiesnelheid
 Horden: techniek van de beweging in deelfragmenten
 Hockey/Speer: impulspas/aanloop, afworp, techniek in deelfragmenten
 Hoog/ver: aanloop, afsprong, techniek in deelfragmenten
 Kogel: vereenvoudigde aanloopvormen/schuifbeweging, afworp, techniek
in deelfragmenten 

Discus: vereenvoudigde aanloopvormen/draaibeweging, afworp, techniek
in deelfragmenten
 Aflossing: techniek 

Vaste wedstrijdplanning van de club uit (Leeuwtjescriterium, Beker van Vlaanderen, PK, PK – aflossingen ) met aanwezigheid van een clubtrainer.

MINIEMEN (6de leerjaar-1ste middelbaar) = ATLETIEKINITIATIE
Algemene beweeglijkheid

Een 2dejaars miniem moet om over te gaan naar de cadetten 20min of 4000m kunnen lopen zonder onderbreking. 

Basiskennis van alle technische nummers verder verfijnen via de leerlijnen. 

Vaste wedstrijdplanning van de club uit (Leeuwtjescriterium, Beker van Vlaanderen, PK, PK – aflossingen) met aanwezigheid van een clubtrainer. Eerste selectie door trainers + atleet om door te stromen naar de cadettengroep.

ALGEMEEN BINNEN DE JEUGD

Nieuw aangesloten atleten

Nieuw aangesloten atleten starten steeds in de categorie waar zij normaal toe behoren volgens hun leeftijd. Na de eerste 3 trainingen is er een korte evaluatie van de atleet en kan de trainerscoördinator beslissen in welke categorie de atleet definitief mag meetrainen, dit kan evenwel maximaal slechts 1 categorie lager zijn als de leeftijd (dus een leeftijd miniem kan nooit bij de benjamins meetrainen)

Terug intreden bij de categorie identiek aan de leeftijd is bij positieve progressie steeds mogelijk tijdens het seizoen (als de categorie lager was als de leeftijd)

Criterium overgang naar volgende groep (binnen benjamins – pupillen – miniemen)

Normaal gezien gaat een atleet over naar een volgende groep volgens leeftijd. In sommige gevallen indien de overgangsnorm niet gehaald wordt of de atleet nog niet voldoende rijp is om naar een volgende trainingsgroep over te gaan kan het trainersteam beslissen om de atleet nog een extra jaar in een lagere groep te laten trainen.

Vervroegde overgang naar hogere trainingsgroep (binnen benjamins – pupillen – miniemen)

Enkel voor getalenteerde en gemotiveerde atleetjes. 

Criteria:
– Top 5 Belgische ranglijst in minimum 2 disciplines, de nodige maturiteit, de   fysiologische ontwikkeling en grote motivatie.
– Op advies van betrokken trainer en jeugdsportcoördinator, en na akkoord van het bestuur.