Overlijden mevrouw Lootens

Dankbaar herdenken,

Deze week in de bizarre CORONA tijden ontvingen we het droevige nieuws dat “Madame Lootens” op 21 april overleden is.

Onze jongere atleten kennen mevrouw Lootens misschien niet meer. Voor zij die haar gekend hebben, zal ze voor altijd een begrip blijven.

Het zal voor altijd de grote dame van onze atletiekclub blijven. Ze was een echte duivel doet al in de club: bestuurslid, officieel, hartstochtelijk medewerker aan onze ooit Internationale Wellingtonaflossingen maar vooral …begeleidster en bezielster van onze dames, van kleine meisjes tot grote madams, een echte moederkloek waaraan allen die haar gekend hebben een goed gevoel en een warm hart overhouden.

Dood ben je pas als je bent vergeten, wie je in de club gekend heeft zal je allicht nooit vergeten.

Met oprechte deelneming en grote dankbaarheid,

Namens Hermes Atletiek,

Marc Goethals, voorzitter.